Wrocław - dziki zachód mafii Vatowskiej

Głośno się mówi o ściganiu mafii Vatowskiej. To jeden z głównych celów obecnej władzy. Są jednak miejsca w Polsce, które wydają się być wolne od tego problemu, tak wynika z raportu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

IMG-2013.jpeg

Oto, jak wygląda aktywność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury związana ze zwalczaniem przestępczości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie podatku VAT. 

• Łączna liczba spraw wszczętych we wszystkich byłych prokuraturach apelacyjnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 marca 2016 roku – 140, przy czym najwięcej postępowań wszczęto w byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku (26), zaś najmniej w byłej Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu (0).

• Łączna liczba spraw przejętych przez wszystkie byłe prokuratury apelacyjne z jednostek podległych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 marca 2016 roku – 57, przy czym najwięcej postępowań przejęto w byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie (17), zaś najmniej w byłej Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu (0).

• Łączna liczba spraw zakończonych we wszystkich byłych prokuraturach apelacyjnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 marca 2016 roku – 114, przy czym najwięcej postępowań zakończono w byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie (26), zaś najmniej w byłej Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu (0).

• Wartość zabezpieczonego mienia przez wszystkie byłe prokuratury apelacyjne w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 marca 2016 roku – 838 172 609,90 zł, przy czym największą wartość zabezpieczonego mienia odnotowano w byłej Prokuraturze Apelacyjnej w Lubliniem (664 288 238,70 zł), zaś najmniej w byłej Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu (0 zł).