Dlaczego trudno jest zrobić film o aferze GetBack?

Dlaczego trudno jest zrobić film o aferze GetBack? Ponieważ wszyscy wykorzystują to do wojenek politycznych, do walki politycznej. Politycy, urzędnicy, bankierzy, tworzą parasol ochronny nad szwindlami. Z jednej z taśm: – Zabetonować, zaorać, żeby śladu nie było po tym, co narozrabiali. Tam była ustawka.

Dlaczego trudno jest zrobić film o aferze finansowej w Polsce? Ponieważ wszyscy wykorzystują  to do wojenek politycznych, do walki politycznej, a przecież prawda jest taka, że afery finansowe w Polsce są apolityczne. Ludzie, którzy stoją za tymi aferami, używają politykę i polityków dla tworzenia parasola ochronnego nad swoimi szwindlami. 
W sprawach finansowych zawsze mamy do czynienia z ludźmi służb, tych starych i tych nowych, którzy tak naprawdę na tym zarabiają. 
Jeden z moich rozmówców powiedział, że zawsze, jak wybucha afera finansowa, pojawia się stado hien, które chcą zarobić na aferze. Doprowadza to do sytuacji, w której afera staje się większa niż rzeczywiście była, są większe szkody, większe straty, dzięki temu hieny zarabiają. 
Dziennikarze w Polsce tak naprawdę mało mogą zrobić, ich możliwości są bardzo ograniczone. Słabość mediów jest znana każdemu dziennikarzowi. A gdy czasami udaje się dojść do czegoś, wtedy pojawia się problem. Zastrasza się dziennikarza, próbuje się go skompromitować, zastrasza się także jego rozmówców, których też się próbuje skompromitować lub szantażować. Z takimi sprawami się już spotkałem. Nie robię filmu o polityce i dla polityków. Chcę pokazać, jak w Polsce mogło dojść do kolejnej afery finansowej. Dlaczego jesteśmy rajem dla banksterów? Dlaczego wszystko im uchodzi? Dlaczego są bezkarni? Nie interesuje mnie polityka.